بایگانی دسته بندی برای غذا

تامین مالی جمعی چیست ؟

تامین مالی جمعی چیست ؟

این شیوه در سال های بعد نیز توسط بسیاری از پلت فرم های تأمین مالی دنبال شد. تامین مالی جمعی در ایالات متحده زمانی به محبوبیت رسید که برایان کاملیو- موسیقی دان و برنامه نویس…
جمع سپاری

جمع سپاری

کرادسورسینگ یا جمع‌سپاری به معنای روشی است که طی آن، انجام فعالیتی که در شرایط سنتی توسط یک کارمند و یا پیمانکار انجام می‌شد، هم‌اکنون به یک جمع یا شبکه ناشناخته و عموما بزرگی از افراد، به صورت…
معروف ترین شبکه های تامین مالی جمعی برای شرکت های نوپا

معروف ترین شبکه های تامین مالی جمعی برای شرکت های نوپا

به گزارش می متالز، از این ‌رو، بسیاری از وام‌ گیرندگان با استفاده از راه‌ حل‌ های جایگزین تأمین مالی مانند «نظیر به نظیر(peer to peer)» و «تأمین سرمایه جمعی (crowdfunding)» موفق به تامین سرمایه…