بایگانی دسته بندی برای تامبن مالی

کراد فاندینگ روشی برای افزایش سرمایه است

کراد فاندینگ روشی برای افزایش سرمایه است

کراد فاندینگ روشی برای افزایش سرمایه است که مستلزم دریافت مبالغ کمی از تعداد زیادی سرمایه گذار است. قانون جدید ، تحت عنوان قانون JOBS “Jumpstart Our Business Startups” ، قوانین سابق را عوض کرد و برای…
چالش ها و فرصت های تامین مالی جمعی در بازار سرمایه

چالش ها و فرصت های تامین مالی جمعی در بازار سرمایه

امروزه در نظام مالی بین‌المللی از تأمین مالی جمعی استقبال فراوانی شده است؛ به‌گونه‌ای که مقدار تأمین مالی جمعی از یک و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به حدود ۷۷ میلیارد در سال ۲۰۱۷…
جمع سپاری

جمع سپاری

کرادسورسینگ یا جمع‌سپاری به معنای روشی است که طی آن، انجام فعالیتی که در شرایط سنتی توسط یک کارمند و یا پیمانکار انجام می‌شد، هم‌اکنون به یک جمع یا شبکه ناشناخته و عموما بزرگی از افراد، به صورت…